டீசல் ஜெனரேட்டர் தொகுப்பு

Diesel genarating set
முக்கிய அம்சங்கள் ஐரோப்பிய தொழில்நுட்பம், சுயாதீன ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாடு தொழில் முன்னணி தயாரிப்பு செயல்திறன் குறிகாட்டிகள் உயர் நம்பகத்தன்மை, குறைந்த உமிழ்வு, குறைந்த இரைச்சல் ஜெனரேட்டரின் தொழில்முறை பயன்பாட்டு ஒருங்கிணைப்பு திறன் பலவிதமான பயன்பாட்டு காட்சிகளுக்கான கட்டமைப்பு / செயல்பாட்டு தீர்வுகள் அனைத்து வகையான உள்நாட்டு தயாரிப்பு சான்றிதழ் தகுதிகள் மற்றும் சி.இ. சான்றிதழ் மின்னணு முறையில் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட உயர் அழுத்த பொதுவான இரயில் தொழில்நுட்பம், Ⅲ உமிழ்வு தர உமிழ்வுகளை எண்ணுவதற்கு ...